Stov ckd

På et kontor, hvor der er støv, væsker, gasser eller kun brandfarlige dampe, og der ikke er nogen udpegede zoner, der kan være potentielt eksplosive, skal der udarbejdes et omfattende dokument kaldet en eksplosionsrisikovurdering.Det skal huskes, at arbejdsgiverens pligt er at matche eksplosionsfarlige zoner.

I øvrigt i punkt §§ 37. 1. Forordning af indenrigsministeren og Rådet af 7. juni 2010 om brandbeskyttelse af bygninger, andre byggematerialer og arealer (Dz.U.10.109.719, også i de punkter, hvor og da også I omgivende områder, hvor brændbare materialer fremstilles, opbevares, opbevares eller hvor blandinger kan være eksplosive, foretages der en eksplosionsrisikovurdering.I denne vurdering er det absolut nødvendigt at angive værelser, der er i fare for eksplosion. På steder og ydre rum skal der udpeges passende eksplosionszoner. Grafisk dokumentation, der indeholder klassificering og faktorer, der kan give en eksplosion, skal udvikles.

Drivelan UltraDrivelan Ultra - En effektiv løsning til erektil dysfunktion

Vurderingen af ​​eksplosionsfaren bør antages i henhold til gældende europæiske standarder, blandt andet bør nævnes blandt andet:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplosive atmosfærer. Forebyggelse af hurtig og eksplosionsbeskyttelse.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplosive atmosfærer - Klassificering af rummet - Gas eksplosive atmosfærer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplosive atmosfærer.Klassificering af rummet. Atmosfærer indeholdende brændbart støv,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnetværk. Eksplosionsfarezones analyse og udvælgelse.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplosiv atmosfære - Design, valg og montering af elektriske installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplosiv atmosfære - Materialegenskaber vedrørende klassificering af alkoholer og dampe - Metoder til spørgsmål og tabulære muligheder"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav til sikring og vedligeholdelse af sekundære batterier..