Luftforurening af luftvejssygdomme

Med luftforurening fortsætter vi med at skabe hver dag. Standarderne i Verdenssundhedsorganisationen (WHO fastsætter nøjagtigt, hvilken koncentration af skadelige stoffer i indholdet der er acceptabelt, så jeg ville være sikker på mit helbred, og der var ingen dødelig indvirkning på jord og grundvand. Den vigtigste drivkraft for dannelsen af en ugunstig sammensætning af atmosfæren er pan, udvikling af kultur og industri.

En særlig vigtig opgave for sikkerhed og menneskers sundhed er sammensætningen af atmosfæren på den resterende måde af industrianlæg.ATEX-direktivet, der er omfattet af EU-medlemsstaterne og regulerer standarder, der sikrer sikkerheden for vilkårene for praksis inden for eksplosionsfare, giver arbejdsgiverne en række forpligtelser til at udelukke risikoen for eksplosion.En drink med vigtige krav er at give god ventilation og for at beskytte glidningen af farlige stoffer i luften, der udsættes for en mulig antændelseskilde.Entreprenøren har to muligheder: han skal forhindre koncentrationen af skadelige stoffer i rum som støv, gasser, tåge og dampe, som i forbindelse med luften skaber en eksplosiv blanding. Den nye mulighed er at eliminere risikoen for antændelse, men under hensyntagen til, at det overalt kommer ind i skabelsen af allestedsnærværende elektrostatisk energi og dets udledninger - forbereder den perfekte produktion enklere.Modsætning til iværksætternes behov kommer denne teknologi ud.Industrielle støvsamlere er en støvopsamlingsenhed, der er en af de mest moderne og regelmæssigt anvendte metoder til luftrensning. Industrielle støvopsamlere på dette tidspunkt regnes for sammenhængende og vådt.Ved at forbinde dem med deres typer operationer kan vi udtrække enheder som:- afregning af kamre (de har tyngdekraften- elektrostatiske tørstøvsamlere (brug elektrostatisk energi- cykloner (ved anvendelse af centrifugalkraft- Filteropsamlere (brug filtre på en anden måde.Vådt industrielt støvekstrakter er baseret på skylningsprocesser. Der er en ny type skrubber:- med ansøgning- uden påfyldning- skum,- med gasstrøm gennem vandlukningEn række tilgængelige luftfiltreringsmetoder gør det muligt at tænke på sikkerhed og sundhed hos mennesker også i sektoren, når de desuden er i en dagligdags lejlighed.