Anti eksplosive spjaeld lpg

EX betegnelse er en professionel betegnelse, eksplosionsbeskyttelse, som tages i betragtning for udstyr og beskyttelsesmetoder eller deres komponenter og populære.

I systemet med store uoverensstemmelser inden for sikkerheden på EU's område blev der truffet beslutning om at forene vigtige værdier i medlemslandene. Unified laws tillod en meget klarere og stærkere vareflow mellem EU-lande. Sådan er den såkaldte Direktivet om den nye metode, der er blevet en vigtig løsning for at forbedre samarbejdet mellem medlemslandene.For farlige områder og faciliteter, der er designet til at være aktive i de sidstnævnte områder bør nævne to grundlæggende direktiver ATEX (fra fransk atmosfære Explosible:- Europa-Parlamentets og Europa-Parlamentets direktiv 94/9 / EU ATEX95 og Det Europæiske Råd (dateret 23. marts 1994 mod harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om anordninger, maskiner og beskyttelsessystemer, der er beregnet til funktioner i eksplosionsfarlige områder- Direktiv 99/92 / EF ATEX137 (af 16/12/1999 om minimumskrav med hensyn til beskyttelse og sikkerhed for medarbejdere i stillinger, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.Alle EX-retter skal være ret markerede og bestå en række tests, der er på planen for at fjerne enhver fabrikfejl. EU-direktiverne, som vi vedtog i 2003, fastsætter strengt og specificerer reglerne for produktion og mærkning af sådanne anordninger.Du kan finde Atex punktet her.